دوره کوتاه مدت مکالمه به زبان انگلیسی در کرمان

 

در این دوره کوتاه مدت با انواع الگوهای گرامری و لغات ضروری برای انجام مکالمات روزمره انگلیسی آشنا خواهید شد. سطح آغازین این دوره از پایه می باشد.

این دوره برای افرادی هست که می خواهند در کمترین زمان و به سریع ترین شیوه مکالمه زبان انگلیسی را از پایه یاد بگیرند. ممکن است موسسه رفته باشید و نتیجه نگرفته باشید اما اینجا هدف نتیجه است. اگر در شرکتی که کار می کنید با مشتری خارجی سروکار دارید و می خواهید با آن ها صحبت کنید، اگر می خواهید به یک کشور خارجی برای تحصیل یا گردش بروید، اگر می خواهید ارائه به زبان انگلیسی داشته باشید و یا هر کاربرد دیگری، می توانید از این دوره استفاده کنید. چون دوره به صورت نیمه خصوصی است تعداد دانشجوها کمی می باشد و در محیط متمرکزی یادگیری به شکل بهتری انجام می شود.